Atlas - Matka ilman karttaa. Intuitioon perustuva työmetodi kokeellisessa lyhytelokuvassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
50
Series
Abstract
Kirjallinen kandidaattitutkinnon opinnäytteeni käsittelee kokeellisen lyhytelokuvan tekemistä ilman minkäänlaisia rajoituksia, aikatauluja tai etukäteissuunnitelmia. Kirjallinen osuus pohjautuu toteuttamani 18 minuuttisen lyhytelokuvan Atlas (2016) tekoprosessiin, jonka aikana etsin itselleni sopivaa tapaa tehdä lyhytelokuvaa. Tavoitteenani oli löytää metodi, joka sallisi tekemisen nopeaan tahtiin pienellä budjetilla, seuraten omia taiteellisia vaistoja. Pääasialliset tutkimuskysymykset työssäni käsittelevät lyhytelokuvan tekemistä ilman ennakkosuunnittelua, minkälaista tekemistä se mielestäni vaatii ja millainen lopputulos tästä voi syntyä. Opinnäytteessäni analysoin eri osioissa työryhmän kokoamista, intuitiivista tekemistä, kuvausjakson päiviä eri kuvaajien kanssa, jälkituotantoa sekä Atlaksen roolia kankaan ulkopuolella. Olen sisällyttänyt työhön otteita Atlaksessa luettavista teksteistä, sekä valokuvia ja näyttökuvia, jotka havainnollistavat tämän lyhytelokuvan maailmaa. Painotan kirjallisessa osuudessa visuaalista lähestymistapaa elokuvantekoon ja intuition käyttöä päätöksenteossa. Teksti pohjautuu omiin kokemuksiini Atlaksen ohjaajana, tuottajana ja tarinanluojana.
Description
Supervisor
Kyösola, Satu
Thesis advisor
Hellstedt, Lenka
Keywords
elokuvaohjaus, lyhytelokuva, intuitio, visuaalisuus
Other note
Citation