Kulttuurisidonnainen äänikokemus elokuvan dramaturgiassa, Case: Atanarjuat - The Fast Runner

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
21
Series
Abstract
BA-opinnäytetyössä Kulttuurisidonnainen äänikokemus elokuvan dramaturgiassa, Case: Atanarjuat – The Fast Runner, pohdittiin kulttuurin vaikutusta aistihavaintojen ja erityisesti äänien tulkitsemiseen ja kokemiseen. Työssä kysyttiin, miten tarinan sisältö tai kokemuksellisuus muuttuu, kun vastaanottajalla on toisen kulttuurin näkökulma teokseen? Työn päämääränä oli tehdä alkukartoitusta aiheen myöhempää syvemmälle menevää tarkastelua varten. Keskeisimpänä tavoitteena oli löytää sopivaa teoriapohjaa, hyviä näkökulmia ja tarkentuneita kysymyksiä aiheavaruudesta. Kulttuurista äänikokemusta elokuvan dramaturgiassa lähestyttiin Kanadan inuittien tuottaman pitkän fiktioelokuvan, Atanarjuat - The Fast Runner (ohjaus Zacharias Kunuk), kautta. Kirjoittaja tarkasteli keskeisintä aineistoa käyttäen henkilökohtaisena ja temaattisena kiinnekohtana saamelaista fiktioelokuvaa Ofelaš - Tiennäyttäjä (ohjaus Nils Gaup). Aihepiirin käsittelyyn valikoitui tärkeimmäksi käsitteeksi oheistieto. Käsitteeseen sisältyy muun muassa hiljaista-, arki-, tausta-, salattua-, sisällöllistä- ja intuitiivista tietoa. Mikäli elokuvan katsojalla ei ole tarpeeksi tarinaan liittyvään alkuperäiseen kulttuuriin liittyvää oheistietoa, voi viestin sisältö jäädä vaillinaiseksi, vääristyä tai muuttua täysin käsittämättömäksi tai näkymättömäksi. Keskeisimpänä lopputuloksena hahmoteltiin ajattelua raamittava jaottelu henkilökohtaisen, yhteisöllisen ja globaalin äänen välille. Lopuksi Työssä kysyttiin, onko lopulta olennaista, että elokuvien tai muiden taiteenlajien viestit välittyvät tismalleen alkuperäisen ajatuksen mukaan? Onko siitä haittaa, mikäli viesti muuttuu matkan varrella?
Description
Supervisor
Koskinen, Pietari
Thesis advisor
Koskinen, Pietari
Keywords
alkuperäiskansat, inuitit, kulttuurisidonnaisuus, äänikokemus, elokuva, oheistieto
Other note
Citation