Design and implementation of test software for base station controller location services

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 61
Series
Abstract
GSM verkko sisältää paljon erilaisia palveluita (esimerkiksi paikannuspalvelut), minkä vuoksi verkkoelementtien ohjelmistot ovat kasvaneet isoiksi. Ohjelmistojen monimutkaisuudesta huolimatta verkkoelementtien toiminnallisuudet pitäisi pystyä testaamaan kattavasti. Tehokas testaaminen vaatii usein testaustyökaluja, joiden avulla testausta voidaan automatisoida. Tämä diplomityö kertoo, kuinka suunnitella ja toteuttaa testaustyökalu, joka automatisoi tukiasemaohjaimen paikannuspalveluiden integraatiotestausta. Työkalu tutkii tukiasemaohjaimen ulkoisia rajapintoja ja suorittaa protokollatestausta. Testitapaukset on kuvattu TTCN:Ilä (tree and tabular combined notation). TTCN on kansainvälinen standardi, jota käytetään mm. kuvaamaan testausarkkitehtuureja. Toinen tärkeä työkalu on CVOPS (C-based virtual operating system), joka on suunniteltu erityisesti tietoliikenneprotokollien toteuttamiseen. Se tarjoaa ajonaikaisen ympäristön erilaisine palveluineen. Kun testiohjelmistoa toteutettiin, osa koodista kirjoitettiin käsin ja osa tuotettiin työkalujen avulla. Ne protokollakerrokset, joiden sanomat ovat PER (packed encoding rules) -koodattuja, toteutettiin sellaisten työkalujen avulla, jotka synnyttävät koodia ASN.1 (abstract syntax notation one) -määrittelyistä. Muiden protokollakerrosten tapauksessa koodin tuottamiseen käytetyt työkalut olivat CODE Tool ja tc-map. Toteutettu testausohjelmisto onnistui suunnitellusti ja täyttää sille asetetut vaatimukset.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Teittinen, Risto
Keywords
BSC, testaus, LCS, testing, TTCN, CVOPS
Other note
Citation