Asema- ja rakennuskaavapäätöksen vahvistamatta jättämisen perusteet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1987
Major/Subject
Talousoikeus
Mcode
8.29
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Metsäranta, Matti
Keywords
Other note
Citation