Asukkaiden yhteistilat ja kolmannet paikat

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
40
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 9/2014
Abstract
Asukkaiden yhteistilat ja kolmannet paikat on selvitys, joka käsittelee yksittäisen kerros- tai rivitalon, asuinkorttelin tai asuinalueen asukkaiden käytössä olevia tiloja. Erityisesti keskitytään kerrostaloihin, ja pääpaino on uudisrakentamisessa. Selvityksen lähtökohtana on Helsingin kaupungin tarve kartoittaa yhteistilojen rakentamisen tähänastisia kokemuksia ja samalla arvioida, miten yhteistiloja koskevaa ohjeistusta tulisi kehittää. Yksittäisessä rakennushankkeessa tärkeitä kysymyksiä ovat yhteistilojen laajuus ja tilaohjelma sekä tilojen tarkoituksenmukainen sijoittelu. Käytön kannalta tärkeitä ovat tilojen omistus, talous, hallintamuodot ja käyttösäännöt, mutta niillekin luodaan perusta jo rakennusvaiheessa. Selvityksessä on analysoitu toteutettuja kohteita ja näin pyritty tunnistamaan toimivia ratkaisuja ja kehittämistä vaativia kysymyksiä. Selvitys käsittelee aluksi yhteistilakäsitteen sisältöä ja tyypittelyä, tutkimuskysymyksiä ja tutkimusaineistoa. Suuri osa aineistosta muodostuu Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT:n asuinkerros- ja rivitalokohteista, jotka ovat valmistuneet vuoden 1999 jälkeen. Lisäksi mukaan otettiin muiden rakennuttajien kohteita ja myös muutamia alueellisia asukastaloja. Rakennusten yhteistiloja tarkasteltiin muun muassa pohjapiirrosten avulla. Tehtiin myös suppea asukaskysely ja hyödynnettiin ATT:n aiemmin keräämää aineistoa. Selvityksen osana järjestettiin toukokuussa 2014 seminaari, jonka pohjalta työtä vielä täydennettiin. Aineiston perusteella tärkeiksi tulivat erityisesti tilojen ohjeistusta ja mitoitusta, käyttökokemuksia ja hallinnan periaatteita koskevat seikat. Lisäksi on kuvattu muutamia yksittäisiä kiinnostavia ratkaisuperiaatteita.
Description
Keywords
yhteistilat, asukastilat, asukastalot, asuinrakennukset, kerrostalot
Other note
Citation