Sahatavaran ja sen eräiden jatkojalosteiden lajitteluohjeiden vertailu sekä laatulähtöinen sahaus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Puutekniikka
Mcode
4.28
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Juvonen, Risto
Keywords
Other note
Citation