Digital pulse compression subsystem for a long pulse radar

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
90
Series
Abstract
Tässä työssä on tutkittu digitaalista pulssikompressiota nopeimmilla kaupallisesti saatavissa olevilla komponenteilla. Työn alkuosa käsittelee pulssikompression teoriaa, sovitettua suodatinta, ambiguiteettifunkiota ja pulssikompressiotutkissa käytettäviä aaltomuotoja. Seuraavaksi käsitellään vaikeasti havaittavan tutkan teknisiä vaatimuksia sekä vaikeasti havaittavan tutkan ja pulssikompressiotutkan yhtäläisyyksiä ja eroja. Työn loppuosa käsittelee digitaalista pulssikompressiota, sen aiheuttamia ongelmia ja rajoituksia. Digitaalinen pulssikompressiojärjestelmä on joustava, sillä mittauspulssin pituutta, koodia ja pulssikompressiosuhdetta voidaan muuttaa helposti. Digitaalisen vastaanottimen suurin ongelma tutkakäytössä on sen pieni dynamiikka-alue. Digitaalinen pulssikompressio voidaan toteuttaa joko aika- tai taajuusalueessa. Jälkimmäinen on laskentatehokkuudeltaan parempi ja perustuu nopean Fourier-muunnoksen (FFT) hyväksikäyttöön. Työn lopussa käsitellyn esimerkin perusteella täysin digitaalinen pulssikompressiojärjestelmä pääsee noin kuuden metrin resoluutioon käytettäessä 150 mikrosekunnin pulssia. Käyttämällä kvadratuurista näytteistystä (I- ja Q-kanavia) päästään vielä puolet parempaan resoluutioon.
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Thesis advisor
Saravuori, Timo
Keywords
tutka, pulssikompressio, digitaalinen, sovitettu suodatin, LPI, aaltomuodot, ambiguiteetti-funktio
Other note
Citation