Multimedia Broadcast Multicast Service From GERAN/PH Point of View

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorMajuri, Toni
dc.contributor.authorVirta, Henri
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorHäggman, Sven-Gustav
dc.date.accessioned2020-12-04T19:59:06Z
dc.date.available2020-12-04T19:59:06Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractTämän työn tavoitteena on analysoida Multimediadatan ryhmälähetyspalvelua (MBMS) GERAN:in fyysisen kerroksen (PH) näkökulmasta. Erityisesti kiinnitetään huomiota MBMS:n ominaisuuksiin, jotka vaikuttavat solunvaihtoon liittyviin prosesseihin PH - kerroksella. MBMS -analyysi on tehty pääosin olemassa olevien 3GPP:n teknisten spesifikaatioiden ja myös muiden MBMS:ään liittyvien tutkimusten pohjalta. Myös Nokialla käydyt keskustelut ja palaverit ovat vaikuttaneet huomattavasti analyysin etenemiseen ja tulokseen. Multimediadatan ryhmälähetyspalvelun ominaisuuksia ja mahdollisuuksia on tutkittu myös vertaamalla MBMS-palvelua muihin olemassa oleviin teknologioihin, joiden avulla on mahdollista tarjota vastaavia multimediapalveluja. MBMS:n vaikutusta nykyiseen GERAN / PH:n implementaatioon on myös analysoitu ja siksi tätä diplomityötä voidaankin käyttää pohjana tutustuttaessa MBMS:n aiheuttamiin muutoksiin ja ominaisuuksiin PH:n implementaatiossa. MBMS -palvelun perusperiaatteena on siirtotien jakaminen useiden käyttäjien käyttöön. Jakamalla siirtotie useiden käyttäjien kesken pystytään säästämään ilmarajapinnan ja runkoverkon resursseja jakamalla samanaikaisesti multimediasisältö useille käyttäjille. Tämä aiheuttaa kuitenkin tiettyjä muutoksia PH -kerroksen implementaatioon. Suurin muutos PH -kerroksen kannalta on luultavimmin solun uudelleen valinnan toteuttaminen fast reseption resumption - ominaisuuden avulla, koska sen toteuttamiseksi solunvalintaprosessia on muutettava. Tämän ominaisuuden avulla on mahdollista jatkaa nopeasti datan vastaanottoa solunvaihdon jälkeen ilman merkittävää tiedon menetystä, siirtymällä suoraan uuden solun liikennekanavalle, jonka jälkeen solunvaihto voidaan suorittaa loppuun. MBMS:n ominaisuuksia ja sen aiheuttamia muutoksia PH:n implementaatioon on analysoitu tässä työssä yleisellä tasolla, koska yksityiskohtaista designia tai implementaatiota ei voida esittää julkisessa diplomityössä.fi
dc.format.extentxi + 86 s. + liitt. 6
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93320
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120452155
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTietoliikennetekniikkafi
dc.programme.mcodeS-72fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordMBMSen
dc.subject.keywordfyysinen kerrosfi
dc.subject.keywordGERANen
dc.subject.keywordsolunvaihtofi
dc.subject.keywordphysical layeren
dc.subject.keywordre-selectionen
dc.subject.keywordfast reception resumptionen
dc.titleMultimedia Broadcast Multicast Service From GERAN/PH Point of Viewen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_38063
local.aalto.idinssi30676
local.aalto.openaccessno
Files