Kokeellisesti on tutkittava syöksyaallon etenemistä transformaattorikäämitykseen sekä määrättävä käämityksen eri erissä syntyneiden rasitusten suuruus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1932
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
171
Series
Description
Supervisor
Kolster, Hermann
Keywords
Other note
Citation