Johdannaisinstrumenttien kotimainen kirjauskäytäntö verrattuna IAS-standardeihin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2002
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Laskentatoimi, Arvopaperit, Johdannaismarkkinat, Kirjanpito, Tilinpäätös, Standardit
Other note
Citation