Kiinteistöjaotuksen ja maanomistusolojen vaikutukset rakennuskaavojen toteuttamiseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
08.20
Degree programme
Language
fi
Pages
106 s. + liitt. 38
Series
Description
Supervisor
Leväinen, Kari I.
Keywords
Other note
Citation