Iskuvasaratehtaan kokoonpanon ohjattavuustekijät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
121 + (10)
Series
Abstract
Työssä tutkitaan menetelmiä Sandvik Mining and Construction Breakers Lahden hydraulisten iskuvasaroiden tilaus-toimitusprosessin kehittämiseksi. Prosessia tarkastellaan kokoonpanoa ohjaavien tekijöiden suunnasta, joihin vaikuttavat tilaus-toimitusosaston, hankinnan ja osavalmistuksen toimintatavat. Kartoitus suoritetaan mallintamalla yrityksen sisäiset toimintatavat tilaus-toimitusprosessissa. Tutkittavina kehitysalueina pidetään toiminnan ennustettavuutta, valmistuotevarastoja sekä kokoonpanon tuotannonkehitystä. Tilaus-toimitusprosessin mallintamisen jälkeen suoritetaan prosessin analyysi, jonka tulosten perusteella valitaan prosessin kehityskohteet. Kehityskohteiden arviointi on jaettu kahteen osa-alueeseen, joita ovat tilaus-toimitusprosessin kehittäminen sekä tuotannon kehittäminen kokoonpanon näkökulmasta. Kokoonpano toimii yrityksen tilausprosessin tieto- ja materiaalivirran kokoojana, jolloin kokoonpanon tehtävänä on suorittaa koko tehtaan kuormitusta tilausohjautuvasti. Kokoonpanon tuotannon aikataulutuksen perusteella osavalmistus- ja hankintaosasto pyrkivät palvelemaan kokoonpanoa mahdollisimman tehokkaalla komponenttien toimituksella. Prosessin kehittämisvaihtoehdoiksi syntyivät kokonaisvaltaisen tuotannon suunnittelun rakentaminen, asiakastilauksen kohdentamispisteen siirtäminen ja ennusteiden hyödyntäminen. Tuotannon kehittämisen vaihtoehdoiksi tulivat esille kokoonpanon uudelleen organisointi sekä kokoonpanomenetelmien kehitys.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Tallgren, Tor
Keywords
forecasting, ennustaminen, assembly line, kokoonpano, order-delivery process, kokoonpanolinja, production planning, tilaus- toimitusprosessi, tuotannonsuunnittelu
Other note
Citation