Planning methodology for frequency hopping solutions in GSM networks

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorSalmenkaita, Matti
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorVainikainen, Pertti
dc.date.accessioned2020-12-03T22:36:27Z
dc.date.available2020-12-03T22:36:27Z
dc.date.issued1998
dc.description.abstractRadioaaltojen etenemisympäristö ja järjestelmän sisäiset häiriöt heikentävät yhteyden laatua solukkoradioverkossa. Nopea häipyminen ja samankanavan häiriö ovat kaikkein haitallisimpia signaalin laatua ajatellen. Taajuushyppely on GSM-järjestelmien perustoiminne, joka on suunniteltu vähentämään näiden haitallisten ilmiöiden vaikutusta. Tämän diplomityön pääasiallisena tarkoituksena on analysoida taajuushyppelyn vaikutusta matkapuhelinverkon suorituskykyyn ja erityisesti kehittää verkkosuunnittelumetodiikkaa taajuushyppelevien verkkojen suunnittelua varten. GSM-järjestelmän ilmarajapinnan perustoiminteet, taajuushyppelyn teoria ja sen hallinta verkossa sekä joitain simulointituloksia esitellään työn viidessä ensimmäisessä kappaleessa. Työssä esitetään myös yksityiskohtaisia tuloksia toimivassa verkossa tehdystä taajuushyppelykokeilusta. Työn loppuosassa määritellään perusmuuttujat ja säännöt, joita tarvitaan taajuushyppelevän verkon suunnittelussa. Eri taajuusallokointistrategioita esitellään ja verifioidaan simuloinneilla. Työssä esitetään myös ratkaisuja taajuushyppelytuen implementoimiseksi taajuussuunnittelutyökaluihin. Viimeisessä kappaleessa tutkitaan taajuushyppelyn vuorovaikutusta muutamien muiden verkon ominaisuuksien kanssa. Taajuushyppelykokeen tulokset todistavat taajuushyppelyn toimivuuden. Merkittävä verkon kapasiteetin lisäys saavutettiin muutamalla eri taajuusallokointistrategialla. Kenties kiinnostavin tulos oli kaikki taajuudet jokaisessa solussa toistavan verkon hyvä suorituskyky. Mittausparametrien FER ja RXQUAL suhde oli myös tutkimuksen kohteena. Työssä havaittiin, että näitten parametrien välinen suhde muuttuu merkittävästi taajuushyppelyn kytkemisen jälkeen. Voidaan havaita selvä osoitus siitä, että taajuushyppelevässä verkossa voidaan sallia enemmän suuria RXQUAL-arvoja ilman että FER-arvo, joka kuvaa paremmin subjektiivista puheenlaatua, huononee.fi
dc.format.extent118
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/86138
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120444976
dc.language.isoenen
dc.programme.majorRadiotekniikkafi
dc.programme.mcodeS-26fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordGSMen
dc.subject.keywordGSMfi
dc.subject.keywordfadingen
dc.subject.keywordhäipyminenfi
dc.subject.keywordfrequency hoppingen
dc.subject.keywordinterferenssifi
dc.subject.keywordinterferenceen
dc.subject.keywordmatkapuhelinverkon laatufi
dc.subject.keywordradio network planningen
dc.subject.keywordmatkapuhelinverkon suunnittelufi
dc.subject.keywordradio network qualityen
dc.subject.keywordtaajuushypelyfi
dc.titlePlanning methodology for frequency hopping solutions in GSM networksen
dc.titleVerkkosuunnittelumetodiikka taajuushyppeleville GSM-verkoillefi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_40314
local.aalto.idinssi13441
local.aalto.openaccessno
Files