Planning methodology for frequency hopping solutions in GSM networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
en
Pages
118
Series
Abstract
Radioaaltojen etenemisympäristö ja järjestelmän sisäiset häiriöt heikentävät yhteyden laatua solukkoradioverkossa. Nopea häipyminen ja samankanavan häiriö ovat kaikkein haitallisimpia signaalin laatua ajatellen. Taajuushyppely on GSM-järjestelmien perustoiminne, joka on suunniteltu vähentämään näiden haitallisten ilmiöiden vaikutusta. Tämän diplomityön pääasiallisena tarkoituksena on analysoida taajuushyppelyn vaikutusta matkapuhelinverkon suorituskykyyn ja erityisesti kehittää verkkosuunnittelumetodiikkaa taajuushyppelevien verkkojen suunnittelua varten. GSM-järjestelmän ilmarajapinnan perustoiminteet, taajuushyppelyn teoria ja sen hallinta verkossa sekä joitain simulointituloksia esitellään työn viidessä ensimmäisessä kappaleessa. Työssä esitetään myös yksityiskohtaisia tuloksia toimivassa verkossa tehdystä taajuushyppelykokeilusta. Työn loppuosassa määritellään perusmuuttujat ja säännöt, joita tarvitaan taajuushyppelevän verkon suunnittelussa. Eri taajuusallokointistrategioita esitellään ja verifioidaan simuloinneilla. Työssä esitetään myös ratkaisuja taajuushyppelytuen implementoimiseksi taajuussuunnittelutyökaluihin. Viimeisessä kappaleessa tutkitaan taajuushyppelyn vuorovaikutusta muutamien muiden verkon ominaisuuksien kanssa. Taajuushyppelykokeen tulokset todistavat taajuushyppelyn toimivuuden. Merkittävä verkon kapasiteetin lisäys saavutettiin muutamalla eri taajuusallokointistrategialla. Kenties kiinnostavin tulos oli kaikki taajuudet jokaisessa solussa toistavan verkon hyvä suorituskyky. Mittausparametrien FER ja RXQUAL suhde oli myös tutkimuksen kohteena. Työssä havaittiin, että näitten parametrien välinen suhde muuttuu merkittävästi taajuushyppelyn kytkemisen jälkeen. Voidaan havaita selvä osoitus siitä, että taajuushyppelevässä verkossa voidaan sallia enemmän suuria RXQUAL-arvoja ilman että FER-arvo, joka kuvaa paremmin subjektiivista puheenlaatua, huononee.
Description
Supervisor
Vainikainen, Pertti
Keywords
GSM, GSM, fading, häipyminen, frequency hopping, interferenssi, interference, matkapuhelinverkon laatu, radio network planning, matkapuhelinverkon suunnittelu, radio network quality, taajuushypely
Other note
Citation