Analysis of technology management in Mobile Media Gateway's front end stage

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Language
en
Pages
109
Series
Abstract
Tarve hallita teknologiaa tehokkaammin on noussut etenkin korkean teknologian teollisuudessa. Tämä tarve on saanut myös Suomen Ericssonin systeemihallinnon aloittamaan oman teknologiajohtamisyksikkönsä. Teknologiajohtamisen kehittäminen synnytti halun ymmärtää teknologiajohtamista käsitteenä ja sitä, miten jo kehitetty teknologiajohtamismalli heijastaa uusimpia akateemisia näkemyksiä teknologiajohtamisessa. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia akateemista kirjallisuutta ja alan julkaisuja sekä löytää niistä nousevia näkemyksiä teknologiajohtamisesta että analysoida systeemiosaston tämän hetkistä teknologiajohtamismallia tehtyjen havaintojen pohjalta. Alkuperäiseen tavoitteeseen on kuitenkin lisätty innovaatiojohtamisnäkökulma koska analysoitavan mallin johtamisalueet sijoittuivat tuotekehitysprosessin alkuvaiheeseen. Tutkimus koostui edellä mainittujen julkaisujen syvällisestä tutkimisesta ja useista keskusteluista osaston teknologiajohtajan kanssa. Akateemisen kirjallisuuden ja julkaisujen tutkimisen lopputuloksena löytyi erinomaisia teorioita teknologiajohtamisesta ja tuotekehitysprosessin alkuvaiheesta. Analyysin lopputuloksena syntyi kehitysehdotuksia tämänhetkistä teknologijohtamismallia varten. Diplomityön havaintoja ovat, että teknologijohtaminen käsitteenä ja johtamisalana on sekä suhteellinen että huonosti määritelty ja että Suomen Ericssonin systeemiosaston tämän hetkisestä teknologiajohtamismallista puuttuu tärkeitä osia. Tämän hetkinen malli on väärin ymmärtänyt teknologiajohtamiskäsitteen keskittyen ainoastaan teknologian kehittämiseen tekniseltä puolelta ja jättämällä huomiotta teknologiajohtamisen liiketaloudellisen näkökulman. Merkittävimpiä diplomityön päätelmiä ovat, että tämän hetkistä mallia tulisi kehittää alkuvaiheen teknologiajohtamisena kehittämällä sen ominaisuuksia kattamaan tuote- ja kaupallinen näkökulma ja ryhtyä soveltamaan muita diplomityössä ehdotettuja teknologiajohtamistoimia. Diplomityö myös tunnisti useita näihin liittyviä eri alueita jatkotutkimusta varten.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Söderström, Raul
Keywords
front end, teknologia johtaminen, fuzzy front end, teknologia hallinta, technology management, tuotekehitysprosessin alkuvaihe, innovation management, innovaatio johtaminen
Other note
Citation