Muovisten pakkauskalvojen mekaanisista ominaisuuksista ja kaasunläpäisevyyksistä alhaisissa käyttölämpötiloissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Department
Major/Subject
Teknillinen kemia
Mcode
5.40
Degree programme
Language
fi
Pages
77 s. + liitt. 24
Series
Description
Supervisor
Seppälä, Jukka
Keywords
Other note
Citation