Intelligent Field Devices - a Part of Asset Management

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Prosessien ohjaus ja hallinta
Mcode
Kem-90
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 80 s. + liitt. 14
Series
Description
Supervisor
Jämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
Thesis advisor
Ranta, Kari
Keywords
intelligent field device, älykäs kenttälaite, asset management, käyttöomaisuuden hallinta, asset optimisation, kunnonvalvonta, frequency converter, taajuusmuuntaja
Other note
Citation