Keittoasteen vaikutuksesta Ca(HSO 3)2- ja NSSC-menetelmillä eristettyjen koivuselluloosien pihkan uutettavuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1963
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
57 s. + liitt. 5
Series
Description
Supervisor
Murto, Jaakko O.
Keywords
Other note
Citation