Vaarnojen leikkauskestävyys teräskuitubetonin ja teräspoimulevyn muodostamassa liittorakenteessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Teräsrakennetekniikka
Mcode
Rak-83
Degree programme
Language
fi
Pages
101 (+25)
Series
Description
Supervisor
Mäkeläinen, Pentti
Thesis advisor
Virta, Tarja
Keywords
shear connection, leikkausliitos, shear connector, leikkausliitin, headed stud, vaarna, composite slab, liittolaatta, push out -test, standardileikkauskoe
Other note
Citation