Vesitorneja ikkunoissa - perinteisten lasinpuhallusmenetelmien heijastukset nykymuotoilussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2021
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
61
Series
Abstract
Muotoilun kandidaattiopintojen opinnäytetyö muodostuu kahdesta osasta, kirjallisesta osuudesta ja tutkimuksellisesta lasiproduktiosta. Lasiproduktiossa valmistettiin antiikkilasia sylinteri- ja kruunulasimenetelmillä, jonka jälkeen niihin painettiin mustavalkoisia serigrafioita vesitorneista. Produktiivisen osuuden tavoitteena oli tuottaa taiteelliseen tuotantoon sopivia kappaleita ja kokeilla perinteisten lasinpuhallusmenetelmien toistamista moderneissa studio-olosuhteissa. Toinen tutkimuskohde oli grafiikan silkkipainanta-tekniikan sopivuus antiikkilasipinnalle. Opinnäytteen kirjallisessa osuudessa esitellään ikkunalasin valmistuksen historiaa, silkkipainon perusteita ja produktion taustainspiraation osa-alueita. Lopuksi käydään läpi kokeellisen lasiprojektin toteutus päiväkirjamaisessa muodossa. Teksteissä käsitellään produktio-osuuden kannalta olennaisia aiheita, kuten lasiteollisuuden muutoksia ja perinteisten käsityömenetelmien etuja verrattuna teollisiin sellaisiin. Produktion lopputuloksina on erilaisia lasisia koekappaleita: yksi suuri kruunulasilevy, kaksi pientä kruunulasilautasta ja kaksikymmentä sylinterilasilevyä. Osaan sylinterilaseista on painettu harmaasävyisiä rasterikuvia Roihuvuoren ja Korson vesitorneista. Parhaat lopputulokset ja produktion valmistusvaiheet on esitelty kuvilla. Produktiossa kiinnitettiin erityistä huomiota valmistusmenetelmistä aiheutuviin jälkiin. Koekappaleiden hennot serigrafiat sointuvat kauniisti sylinterilasin orgaaniseen pintaan, henkien mennyttä maailmaa. Tutkimusta ohjaavana tekijänä toimi henkilökohtainen kiinnostus vanhoja käsityömenetelmiä ja vesitorneja kohtaan. Vesitorneja käytetään produktion temaattisena kivijalkana ja inspiraationlähteenä. Vesitorneista kummunneita ajatuksia hyödynnetään henkilökohtaisen taiteilijaidentiteetin pohtimisessa. Opinnäytteessä perustellaan myös perinteisten tekniikoiden hyödyllisyyttä ja relevanssia tulevaisuuden muotoilussa.
Description
Supervisor
Paavilainen, Heidi
Thesis advisor
Jokinen, Eeva
Keywords
lasi, muotoilu, kokeellinen, materiaalitutkimus, ikkunalasi, antiikkilasi, lasinpuhallus, serigrafia
Other note
Citation