Integroidun tehovahvistimen suunnittelu kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
Tehovahvistimen integrointiasteen nostaminen on tärkeää tulevaisuuden matkaviestimien kannalta, jotta tehovahvistimen kokoa voitaisiin pienentää ja sen luotettavuutta parantaa. Tässä diplomityössä tutkittiin integroidun tehovahvistimen suunnittelua laajakaistaiseen koodijakojärjestelmään. Työssä on käsitelty lähetinarkkitehtuureja ja laajakaistaista koodijakojärjestelmää sekä tehovahvistinteoriaa. Työssä suunniteltiin ja toteutettiin integroitu tehovahvistin 0,35µm SiGe BiCMOS-teknologialla. Integroidun tehovahvistimen suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota suunnitellun tehovahvistimen mikrosirulla sekä mittalevyllä tapahtuvien kytkeytymisien mallintamiseen simulaattorissa. Työssä toteutettiinkin kaksi erilaista mittalevyä toteutetun integroidun tehovahvistinsirun ja mittalevyn mittaamista ja mallintamista varten. Tehovahvistimen mikrosirun parasiittisten elementtien tarkka mallintaminen jo suunnitteluvaiheessa todettiin oleman erittäin tärkeää suunnittelun onnistumisen kannalta. Suunnitellulle tehovahvistimelle suoritettiin useita mittauksia kunnollisen simulointimallin luomiseksi. Mittausten avulla simulointitulokset saatiin vastaamaan mittaustuloksia.
Description
Supervisor
Halonen, Kari
Thesis advisor
Ryynänen, Jussi
Keywords
Integrated circuits, integroidut piirit, power amplifier, tehovahvistin, nonlinearity, epälineaarisuus, radio frequency, radiotaajuus, SiGe, SiGe
Other note
Citation