Kationisen tärkkelyksen ja anionisen pinta-aktiivisen aineen muodostaman biohajoavan geelin soveltuvuus hydrofobiseksi paperin päällysteeksi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1995
Major/Subject
Puunjalostuksen kemia
Mcode
Puu-19
Degree programme
Language
fi
Pages
103 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Stenius, Per
Thesis advisor
Hamunen, Antti
Keywords
Other note
Citation