Collectors and Their Brands: Connecting Collecting, Community and Brands

No Thumbnail Available
Files
bachelor_Suvisaari_Adrian_2023.pdf (821.26 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2023
Department
Markkinoinnin laitos
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Markkinointi
Language
en
Pages
40
Series
Abstract
This thesis conducts a literature review into the subject of collecting, collectors, and brand relationships with collectors. Collecting is a consumer behavior based on passionately building a meaningful collection from curated collectables. Nearly anything can be collected, and collections can exist in many forms. Consumers of all demographics collect and form collector communities. Interaction between collectors can be divided into competition and cooperation. Communities produce useful resources for collectors, outsiders and even companies. Brands and collectors can form mutually valuable relationships. Similarly, both parties can have a level of control over each other. The balance of power can vary and change with time.

Tämä opinnäyte sisältää kirjallisuuskatsauksen keräilyn, keräilijöiden sekä keräilijöiden ja brändien välisten suhteiden aiheista. Keräily on kuluttajien käyttäytymistapa, joka perustuu intohimoiseen merkityksellisen kokoelman rakentamiseen valikoiduista keräiltävistä asioista. Lähes mitä vaan voidaan keräillä, ja kokoelmia esiintyy monenlaisissa muodoissa. Kaikenlaisiin ihmisryhmiin kuuluu keräilijöitä, ja keräilijät muodostavat keräilijäyhteisöjä. Keräilijöiden välinen vuorovaikutus voidaan jakaa karkeasti kilpailuun ja yhteistyöhön. Keräilijäyhteisöt luovat hyödyllisiä resursseja toisille keräilijöille, yhteisön ulkopuolisille ja jopa yhtiöille. Brändit ja keräilijät voivat muodostaa molemmille osapuolille arvokkaita suhteita. Molemmat osapuolet voivat myös vaikuttaa toisiinsa. Vaikutusvallan tasapaino voi vaihdella ja muuttua ajan kanssa.
Description
Thesis advisor
Mikkonen, Ilona
Keywords
collecting, collection, collectable, collector, collector community, collector-brand relationship, consumer-brand relationship
Other note
Citation