Ett spinneri om 20000 ringspindlar för n:r 60 och 80 bomullsgarn skall projekteras. Undersök varierande spindelantal för föspinning när man alternativt använder vanlig och highdraft i för- och ringspinning. Undersök kritiska snodden för bomulls- och vistragarn

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1943
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
35
Series
Description
Keywords
Other note
Citation