Sporting goods industry supply chain management: Agility in the post-COVID-19 era

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Tieto- ja palvelujohtaminen
Language
en
Pages
29 + 4
Series
Abstract
Due to the COVID-19, the whole world experienced change. The borders of the countries were closed, the movement of people was restricted, and eventually world trade and supply chains experienced severe disruptions. COVID-19 highlighted the vulnerability and sensitivity of global supply chains. Virus began to spread from China, which had a negative impact on other manufacturing countries in Asia. As a result of supply chain disruptions, it became more difficult to get products to the consumer market. The behavior of people affected the sporting goods industry. Restricting movement and staying at home increased sales of home exercise equipment. After the first infection wave, sales of outdoor exercise equipment also increased. However, due to supply chain disruptions, the lack of finished products and raw materials was reflected in extended delivery times of finished products and the lack of finished products. This has led sporting goods companies to develop their supply chains to be more agile in the event of new shocks. This literature review examines global supply chains, the impact of COVID-19 on global supply chains and the sporting goods industry, and the supply chains of sporting goods companies in the post-COVID-19 era. In the study, the literature review is supported by an interview with a Finnish importer of golf equipment company TaylorMade.

COVID-19:n vuoksi koko maailma koki muutoksen. Maiden rajoja suljettiin, ihmisten liikkumista rajoitettiin ja lopulta maailmankauppa ja toimitusketjut kokivat vakavia häiriöitä. COVID-19 korosti globaalien toimitusketjujen haavoittuvuutta ja herkkyyttä. Virus alkoi levitä Kiinasta, mikä vaikutti negatiivisesti muihin Aasian tuotantomaihin. Toimitusketjun häiriöiden seurauksena tuotteiden saaminen kuluttajamarkkinoille vaikeutui. Ihmisten käyttäytyminen vaikutti urheiluvälineteollisuuteen. Liikkumisen rajoittaminen ja kotona oleminen lisäsivät kotikuntoiluvälineiden myyntiä. Ensimmäisen tartunta-aallon jälkeen myös ulkoiluvälineiden myynti kasvoi. Toimitusketjun häiriöistä johtuen valmiiden tuotteiden ja raaka-aineiden puute heijastui kuitenkin valmiiden tuotteiden toimitusaikojen pidentymiseen ja valmiiden tuotteiden puutteeseen. Tämä on saanut urheiluvälineyritykset kehittämään toimitusketjujaan ketterämmiksi uusien shokkien varalta. Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan maailmanlaajuisia toimitusketjuja, COVID-19 vaikutusta maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin ja urheiluvälineteollisuuteen sekä urheiluvälineyritysten toimitusketjuja COVID-19 jälkeisellä aikakaudella. Tutkimuksessa kirjallisuuskatsausta tukee haastattelu golfvälineyritys TaylorMaden Suomen maahantuojan kanssa.
Description
Thesis advisor
Tinnilä, Markku
Keywords
global supply chains, COVID-19, supply chain agility, sporting goods industry
Other note
Citation