Development of an Internet operators network management

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 72 s. + liitt.
Series
Abstract
Internetiä ja sen tarjoamia palveluita käyttää yhä useampi ihminen päivittäin. Internetin kautta on mahdollista tehdä ostoksia, hoitaa pankkiasiat, soittaa puheluita ja olla sähköpostiyhteydessä muihin. Verkonvalvontaa tarvitaan turvaamaan kaiken edellä mainittujen palveluiden toiminta. Internetpalveluntarjoajan verkonvalvonta koostuu siellä työskentelevistä henkilöistä, heidän käyttämistään työkaluista, työkalujen käyttämistä ohjelmista ja protokollista, sekä lopuksi toimintamalleista, joita noudattamalla toiminta on järjestelmällistä ja tehokasta. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) on kokoelma IT-alalla hyväksi havaittuja toimintaprosesseja ja -malleja. ITIL:n tuottamia verkonhallintaan liittyviä toimintamalleja käytetään nykyään yhä useammassa IT-alan yrityksessä eri hallintaprosessien referenssimalleina toiminnan tehostamiseksi. Tässä työssä esitellään IT Infrastructure Libraryn verkonhallintaan liittyviä toimintamalleja ja verrataan niitä palveluntarjoajan käyttämiin toimintamalleihin. Niiden eroista pyritään selvittämään, mitä olisi tehtävissä käytettyjen mallien parantamiseksi, jotta verkonvalvontaa voitaisiin parantaa ja kehittää eteenpäin.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Perätalo, Pekka
Keywords
network monitoring, verkonvalvonta, network management, verkonhallinta, SNMP, ITIL
Other note
Citation