LTE Multicodeword-MIMO; Hybrid-ARQ performance studies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
[10] + 80
Series
Abstract
Langattomassa tiedonsiirrossa on tällä hetkellä meneillään suuria muutoksia, sitten ensimmäisen matkapuhelinsukupolven käyttöönoton. Uusia datapuhelimia, kuten myös kämmentietokoneita käytetään internetin selaamiseen, videoiden katselemiseen ja pelaamiseen matkapuhelinverkon kautta. Voidaakseen tyydyttämään kuluttajien vaatimukset, tarve uusien langattoman tiedonsiirron normien luomiseen on merkittävä. Long Term Evolution (LTE) on, Third Generation Partership Project:in (3GPP) johtama, ehdokas seuraavaksi matkapuhelinsukupolven standardiksi. LTE:n ominaisuuksiin kuuluvat mm. korkea suoritusteho, matala latenssi, yksinkertaisuus ja alhaiset kustannukset. Tulevassa standardissa on aihealueita, joita ei ole varsinaisesti tutkittu akateemisessa maailmassa kuten Hybrid Automatic Repeat Request:in (HARQ) suorituskykyä. Koska langaton tiedonsiirto on epälineaarinen prosessi, sitä mallinnetaan simulaattorin avulla. Simulaattori on tehty MATLAB ympäristössä LTE:n standardien mukaisesti. Kolme eri Multiple Input Multiple Output (MIMO) downlink HARQ skenaariota luotiin ja niiden suorituskykyä arvioitiin. Pääpaino työn tutkimukselle kohdistuu kolmen HARQ:n suorituskykyyn, tosin simulaattorimallin todistaminen on myös keskeinen osa tätä työtä.

Mobile communication is going through major changes since the introduction of first generation mobile phones. Not only phones, but various handheld devices are starting to use the mobile communication network for internet browsing, multimedia or even online gaming. There is a high need for fast mobile connection and therefore new standards and specifications need to be created to satisfy the consumer requirements. Long Term Evolution (LTE) is the latest candidate for the next mobile communication standard led by Third Generation Partnership Project (3GPP). LTEs main features are high throughput, low latency, simple architecture and low operating costs. Since mobile data transmission is a non linear process, a simulator is built to model the procedure. Simulator made for this thesis was written in MATLAB meeting the 3GPPs set standards for LTE. Three different Multiple Input Multiple Output (MIMO) downlink HARQ scenarios were created and their performance was evaluated. The main focus of this thesis is the performance comparison of the three downlink scenarios; however the verification of the simulator model plays also a significant role in this work.
Description
Supervisor
Tirkkonen, Olav
Keywords
blanking, non-blanking, troughput, link adaption, LTE downlink simulator, LTE, MIMO, HARQ, suorituskyky, linkki adaptaatio, LTE simulaattori
Other note
Citation