Kiinteässä tilassa oksastettujen polyolefiinien fraktiointi ja karakterisointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1993
Major/Subject
Polymeeriteknologia
Mcode
Kem-100
Degree programme
Language
fi
Pages
xi + 95 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Seppälä, Jukka
Thesis advisor
Lehtinen, Arja
Mustonen, Tarja
Vestberg, Torvald
Keywords
Other note
Citation