Liekkisulatusuunin kolmiulotteisen laboratoriomallin numeerinen simuloiminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1993
Major/Subject
Materiaalien valmistustekniikka
Mcode
Mak-77
Degree programme
Language
fi
Pages
x + 75
Series
Description
Supervisor
Taskinen, Pekka
Thesis advisor
Jokilaakso, Ari
Keywords
Other note
Citation