Traktorietukuormaimien osien standardisointi ja valmistuksen rationalisointi eräässä konepajassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
03.15
Degree programme
Language
fi
Pages
93
Series
Description
Supervisor
Kauppinen, Veijo
Thesis advisor
Litmanen, Olavi
Keywords
Other note
Citation