Projektisuunnittelujärjestelmän kehittäminen LV(IS)- asennustoiminnassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1981
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
Ene-58
Degree programme
Language
fi
Pages
124 s. + liitt. 12
Series
Description
Supervisor
Lampinen, Markku
Keywords
Other note
Ei arkistokappaletta
Citation