Auton korin kaksoiskaarevien osien tietokoneavusteinen pinnanmääritys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Auto- ja työkonetekniikka
Mcode
3.16
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 114 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Saarialho, Antti
Thesis advisor
Jantunen, Juhani
Keywords
Other note
Citation