Pienasiakkaan tehotariffin kehitys ja käyttöönotto

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-10-31
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST
Language
fi
Pages
83
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tarkasteltiin sähkön siirronhinnoitteluprosessin lisäksi, millaisia vaihtoehtoisia tariffirakenteita on kehitetty, tuotettiin vaihtoehtoisia tehotariffirakenteita sekä tarkasteltiin, millaisia vaikutuksia erilaisilla rakenteilla on yksittäiselle sähkönkäyttäjälle. Tarkastelut tehtiin noin 23 000 Helen Sähköverkon asiakkaalla. Tarkasteltu asiakasjoukko koostui yleissiirto-, aikasiirto- ja ohjatun yösiirtotuotteen valinneista sähkönkäyttäjistä. Yleissiirtotuotteen asiakkaista tarkasteluun valittiin vain kohteet, joissa yhden liittymän alla oli vain yksi käyttöpaikka. Tavoitteena oli saada tarkasteluun asiakasjoukko, joka koostui pääosin sähkölämmitteisistä pientaloista tai kohteista, joilla on potentiaalisesti mahdollisuus vaikuttaa oman tehon ajoittumiseen tai sen suuruuteen. Työssä tuotettujen tariffirakenteiden joukosta valittiin rakenne, joka koostuu perusmaksusta, tehomaksusta ja yksiaikaisesta energiamaksusta. Tariffirakenteen perusmaksuun on sisällytetty 5 kW:n ilmaisosuus, jonka ylittävältä osalta peritään erillistä tehomaksua. Yötehosta huomioidaan 38 prosenttia, joka vastaa muuntamoiden ja pienjänniteverkkojen osuutta verkoston kokonaiskustannuksista. Valitulle tariffirakenteelle tehtiin muutossuunnitelma havainnollistamaan, minkälaisia askeleita tarvitaan uuteen hinnoittelurakenteeseen siirtymiseksi.

In this Master thesis power-based tariff structures and their customer impacts were studied with roughly 23 000 customers from Helen Electricity Network, most of them being small or mid-size customers living in electricity heated detached houses located in an urban area. Analyzed customers where selected because they were seen to have a possibility to affect the level and the timing of the peak demand. After researching the impacts of different power-based tariff structures on customers and the DSO, one tariff structure was selected for further investigation. When applying this developed tariff structure, a pathway to change of pricing was done to clarify what kind of steps are needed. The selected structure consists of a monthly fixed charge, a volumetric energy consumption charge and a monthly power charge. A power of 5 kW is assumed to be included to the fixed charge and a power charge is determined when exceeding the above mentioned 5 kW. In addition, the power charge during the night-time is determined to be 38 \% from the day-time charge when only the secondary substation and low voltage network costs are taken into account.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Lehtinen, Jouni
Keywords
Sähkönsiirron hinnoittelu, tehotariffi, vaihtoehtoinen tariffirakenne, tariffi
Other note
Citation