Sähköisten järjestelmien käytettävyys huumaavien lääkeaineiden kulutuksen seurannassa

No Thumbnail Available
Files
Paananen_Oona_2023.pdf (387.72 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2023-12-15
Department
Major/Subject
Informaatioverkostot
Mcode
SCI3026
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
25+9
Series
Abstract
Tutkimus keskittyy sähköisten tietojärjestelmien käytettävyyteen huumaavien lääkeaineiden kulutuksen seurannassa suomalaisessa terveydenhuollossa. Huumaavien lääkeaineiden seuranta on herkkä ja tärkeä osa potilasturvallisuutta, ja sähköiset järjestelmät voivat tarjota tehokkaita työkaluja tähän tarkoitukseen. Tutkimuksen yhteenveto osoittaa, että hyvän käytettävyyden omaavat sähköiset järjestelmät voivat parantaa terveydenhuollon ammattilaisten työskentelyä ja potilasturvallisuutta. Teknologian käyttöön liittyy myös haasteita, kuten turvallisuusnäkökohdat ja tarve muuttaa järjestelmiä vastaamaan alati kehittyvää lainsäädäntöä. Tutkimus korostaa tarvetta jatkaa sähköisten järjestelmien kehittämistä käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja painottaa yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. Suositukset tulevaisuudelle sisältävät helppokäyttöisyyden, selkeyden ja modulaarisuuden parantamisen sekä terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden näkemyksiin panostamisen. Työ toimii ensimmäisenä askeleena syvemmälle tutkimukselle sähköisten järjestelmien käytettävyyden roolista huumaavien lääkeaineiden kulutuksen seurannassa.
Description
Supervisor
Fagerholm, Fabian
Thesis advisor
Erola, Eira
Keywords
huumaavat lääkkeet/lääkeaineet, käytettävyys, hoidon seuranta, digitaalinen terveydenhuolto
Other note
Citation