Myllykosken kirkon laajennus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A folio
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
41 + 4
Series
Abstract
Kouvolan seurakuntayhtymä järjesti yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa keväällä 2016 yleisen suppean ideakilpailun Myllykosken kirkon laajennuksen, olemassa olevien kirkon tilojen sekä kirkon lähiympäristön suunnittelusta. Tavoitteena oli suunnitella nykyiselle kirkolle lisärakennus, johon sisältyisi uusi seurakuntasali, kerhotila, sekä muita apu- ja toimistotiloja. Tein kilpailuun ehdotuksen, ja tässä työssä olen jatkokehittänyt ehdotustani kilpailussa saamani palautteen ja omien pohdintojeni perusteella. Olemassaolevan kirkon lisäsiipi on suunnitelmassa purettu laajennuksen tieltä jotta laajennus saadaan liitettyä vanhaan kirkkoon luontevasti. Liittymiskohdassa sijaitsee uusi eteisaula joka toimii monitoimikirkon sydämenä ja liikenteellisenä solmukohtana. Laajennus on jaoteltu toiminnallisuuden mukaan pienempiin massoihin, jotta rakennus sopeutuisi ympäröivän kaupunkirakenteen mittakaavaan ja jäisi selvästi alisteiseksi nykyiselle kirkolle. Uuden seurakuntasalin pitkänomainen massa on sijoitettu kohtisuoraan verrattuna nykyiseen kirkkoon, jotta nämä yhdessä muodostaisivat luontevan parin. Samalla laajennus selkeyttää tori/puistoaukiota, luoden sille selkeän taustan. Suunnittelussa keskeisenä haasteena oli, että miten ja minkälaisin arkkitehtonisin keinoin lähes sata vuotta vanhaa kirkkoa voidaan laajentaa. Suoralinjainen ja pelkistetty muoto kertoo selkeästi, että laajennus on nykyarkkitehtuuria, mutta jyrkät tiilikattolappeet ja raskaat tiilipilarit kuitenkin yhdistävät laajennuksen luontevasti vanhan kirkon viereen toistaen vanhan kirkon kattomuotoa sekä -materiaalia. Materiaalivalinnoilla ja uudisrakennuksen muotokielellä on on pyritty täydentämään vanhaa kirkkorakennusta modernilla tavalla, niin että uuden ja vanhan yhdistelmästä tulee harmoninen kokonaisuus.

Kouvola parish and the the city of Kouvola organised an idea competition to design an extension to the church of Myllykoski, to develop the original church spaces, and to improve the environment on the vicinity of the church. The objective was to plan an extension building that would include a congregation hall, a club space and other auxiliary- and office spaces. I made a proposal for the competition, and in this work I have developed the plans based on the competition critique and my own considerations. The existing extension wing of the church has been demolished to facilitate a clean connection with the new extension and the church. In the joint between old and new there is the new lobby, which is the heart and the circulatory hub of the new church. The extension has been divided into smaller masses based on the functions, to better adapt the new building to the local context and to leave the original church as the dominant structure. The extended mass of the congregation hall is perpendicular to the church, so that these masses form a natural pairing, and to create a clear backround to the market square and park. The major challenge in designing was choosing the architectural language to use to extend the almost a hundred year old church. A clean and simple shape indicates that the extension is contemporary architecture, but the steep roof and heavy brick pillars associate it with the old church and its roof. The intent has been to complement the old church with a selection of materials and a contemporary form to achieve a harmonious end result.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Sanaksenaho, Pirjo
Keywords
laajennus, seurakuntasali, kirkko, Myllykoski
Other note
Citation