Mass customization, configuration and modularization of customer specific products

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorTiihonen, Juha
dc.contributor.authorSarinko, Kati
dc.contributor.departmentKonetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorAaltonen, Kalevi
dc.date.accessioned2020-12-03T23:52:31Z
dc.date.available2020-12-03T23:52:31Z
dc.date.issued1999
dc.description.abstractTässä työssä käsitellään asiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteiden massaräätälöintiä, konfigurointia ja modulointia. Tavoitteena on selvittää massaräätälöinnin, konfiguroinnin ja moduloinnin käsitteet ja keskeisimmät periaatteet aikaisemmin julkaistun tiedon perusteella ja esittää massaräätälöinnin, konfiguroinnin ja moduloinnin välinen yhteys. Erillisessä esimerkkiprojektissa tarkastellaan KCI Konecranesin sähkösuunnittelun modulointiperiaatetta. Massaräätälöinti, konfigurointi ja modulointi ovat keinoja hallita asiakaskohtaisesti muunneltavia tuotteita kannattavasti. Konfigurointi on tehokas massaräätälöinnin toteutustapa ja modulaarinen tuotearkkitehtuuri mahdollistaa tuotteen jakamisen konfiguroitaviin osiin. Asiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteiden tarjoaminen ei ole pelkästään tuotekehityksen, suunnittelun ja myynnin asia, vaan sen tulisi olla osana koko yrityksen toimintaa. Tietojärjestelmien vankka tuki on edellytyksenä toimintatavalle. Tulevaisuudessa tietojärjestelmät tulevat kehittymään asiakaskohtaisten tuotteiden hallinnassa. KCI Konecranesin modulointiperiaatteen tarkastelussa arvioidaan modulointiperiaatteen moduuliryhmä- ja moduulijakoa, kannattaako modulointiperiaatteen suunnittelu ja ylläpito sekä miten periaate suhtautuu tulevaisuuden muutoksiin. Modulointiperiaate tulisi määritellä ja dokumentoida hyvin. Periaatteen laajuus aiheuttaa ongelmia ylläpidolle. Ylläpitoon ja suunnitteluun menevä aika ei saa olla suurempi, kuin vanhalla tavalla suunniteltaessa. Moduloinnin kannattavuuteen vaikuttaa takaisinmaksuajan pituus sekä virheiden määrän väheneminen. Tulevaisuudessa muutoksia tullee aiheuttamaan tietojärjestelmien kehittyminen, uudet tuotteet tai uusien teknologioiden käyttöönotto.fi
dc.format.extent87
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/87546
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120446384
dc.language.isofien
dc.programme.majorKonepajatekniikkafi
dc.programme.mcodeKon-15fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordmass customizationen
dc.subject.keywordmassaräätälöintifi
dc.subject.keywordconfigurationen
dc.subject.keywordkonfigurointifi
dc.subject.keywordmodularizationen
dc.subject.keywordmodulointifi
dc.subject.keywordmoduleen
dc.subject.keywordmoduulifi
dc.titleMass customization, configuration and modularization of customer specific productsen
dc.titleAsiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteiden massaräätälöinti, konfigurointi ja modulointifi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_13852
local.aalto.idinssi15023
local.aalto.openaccessno
Files