Mass customization, configuration and modularization of customer specific products

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
87
Series
Abstract
Tässä työssä käsitellään asiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteiden massaräätälöintiä, konfigurointia ja modulointia. Tavoitteena on selvittää massaräätälöinnin, konfiguroinnin ja moduloinnin käsitteet ja keskeisimmät periaatteet aikaisemmin julkaistun tiedon perusteella ja esittää massaräätälöinnin, konfiguroinnin ja moduloinnin välinen yhteys. Erillisessä esimerkkiprojektissa tarkastellaan KCI Konecranesin sähkösuunnittelun modulointiperiaatetta. Massaräätälöinti, konfigurointi ja modulointi ovat keinoja hallita asiakaskohtaisesti muunneltavia tuotteita kannattavasti. Konfigurointi on tehokas massaräätälöinnin toteutustapa ja modulaarinen tuotearkkitehtuuri mahdollistaa tuotteen jakamisen konfiguroitaviin osiin. Asiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteiden tarjoaminen ei ole pelkästään tuotekehityksen, suunnittelun ja myynnin asia, vaan sen tulisi olla osana koko yrityksen toimintaa. Tietojärjestelmien vankka tuki on edellytyksenä toimintatavalle. Tulevaisuudessa tietojärjestelmät tulevat kehittymään asiakaskohtaisten tuotteiden hallinnassa. KCI Konecranesin modulointiperiaatteen tarkastelussa arvioidaan modulointiperiaatteen moduuliryhmä- ja moduulijakoa, kannattaako modulointiperiaatteen suunnittelu ja ylläpito sekä miten periaate suhtautuu tulevaisuuden muutoksiin. Modulointiperiaate tulisi määritellä ja dokumentoida hyvin. Periaatteen laajuus aiheuttaa ongelmia ylläpidolle. Ylläpitoon ja suunnitteluun menevä aika ei saa olla suurempi, kuin vanhalla tavalla suunniteltaessa. Moduloinnin kannattavuuteen vaikuttaa takaisinmaksuajan pituus sekä virheiden määrän väheneminen. Tulevaisuudessa muutoksia tullee aiheuttamaan tietojärjestelmien kehittyminen, uudet tuotteet tai uusien teknologioiden käyttöönotto.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Tiihonen, Juha
Keywords
mass customization, massaräätälöinti, configuration, konfigurointi, modularization, modulointi, module, moduuli
Other note
Citation