Lähtötietojen epävarmuuden vaikutus rakennusten energiasimuloinnin tulosten luotettavuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
K3008
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
94 + 10
Series
Description
Supervisor
Siren, Kai
Thesis advisor
Loisa, Lassi
Keywords
energiasimulointi, energiankulutus, herkkyysanalyysi, tilastollinen ennusteluku
Other note
Citation