Jätteiden biokaasutuotannon potentiaali ja mädätteen teollinen hyötykäyttö Meri-Lapin-alueella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-02
Department
Major/Subject
Ympäristöasioiden hallinta
Mcode
KM3004
Degree programme
BTT - Biotuotetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
66 + 8
Series
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Laukkanen, Timo
Keywords
biokaasu, mädäte, teollinen, lannoitevalmiste, symbioosituote
Other note
Citation