Tietotalo maahanmuuttajille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2008
Major/Subject
Arkkitehtuuri III
Mcode
A-8
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityön aiheena on Tietotalo maahanmuuttajille. Lähtökohtana on ollut suhteellisen vähäiselle huomiolle jäänyt keskeneräinen ja monella tavalla kiinnostavaksi mielletty alue Helsingin Hakaniemessä. Ensin valitulle rakennuspaikalle on pyritty kehittämään rakennustyyppi, joka on jossain määrin omaleimainen, tilallisesti monimuotoinen sekä kyseisessä kaupunkirakenteellisessa kohdassa mahdollinen. Rakennussuunnittelua on käsitelty osana tarkastelualueen ja aihesisällön laajempaa yhteyttä. Mittakaavan ääripäinä ovat siis Helsingin kantakaupungin itäosat ja Tietotalon detaljiratkaisut - tai vaihtoehtoisesti imigraatio yhteiskunnallisena ilmiönä ja yksittäisen maahanmuuttajan psyko-fyysinen kokemus rakennuksen käyttäjänä. Tietotalon pääasiallisena toiminnallisena ytimenä on kirjasto. Monikäyttöistä kokonaisuutta kuvaa kuitenkin paremmin media- tai oppimiskeskus, josta on haluttu käyttää persoonallisempaa ilmaisua tietotalo. Diplomityön nimeämisellä ja ohjelmasisällöllä on myös haluttu erottaa rakennus maahanmuuttajille tarkoitetusta kulttuurikeskuksen tyyppisestä instituutiosta, jollainen Helsingissä jo on. Kimmokkeena ei ole ollut eri kulttuurien yhteen sulauttaminen ja tasapäistäminen vaan eri vaikutteiden säilyttäminen ja korostaminen osana Helsingin homogeenista kielellis-kulttuurista valtavirtaa.
Description
Supervisor
Komonen, Markku
Thesis advisor
Komonen, Markku
Keywords
Other note
Citation