Matkalla kohti kuvataideopettajuutta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2000
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
27
Series
Description
Supervisor
Juntunen, Max
Thesis advisor
Pohjakallio, Pirkko
Keywords
kuvataidekasvatus, opettajuus, kokemukset, opetusmenetelmät
Other note
Parts
  • video
Citation