Keskuskorjaamon suunnittelu erään toiminimen samalla paikkakunnalla omistamien useiden eri alojen tuotantolaitosten yhteistä tarvetta varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1956
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
79 s. + liitt. 40 s.
Series
Description
Supervisor
Serlachius, Jorma
Keywords
Other note
Citation