Tutkimus epäpuhtautena olevan rautaoksidin vaikutuksesta dolomiitin kuonautumiseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1977
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 75 s. + liitt. 2
Series
Description
Supervisor
Tikkanen, M. H.
Thesis advisor
Häikiö, Mauno
Keywords
Other note
Citation