Infrastructureless Mobility for Multihomed Hosts

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
Tik-110
Degree programme
Language
en
Pages
(9) + 58
Series
Abstract
Tietoverkkojen kautta kommunikoivien liikkuvien laitteiden odotetaan yleistyvän. Näillä laitteilla voi olla useita verkkoliityntöjä, ja ne voivat käyttää samanaikaisesti useita eri verkkotekniikoita kuten GPRS tai WLAN. Mobile IP on tunnetuin tämänhetkinen standardiehdotus, joka mahdollistaa liikkuvuuden Internetissä. Koska Mobile IP on suunniteltu mahdollisimman yhteensopivaksi olemassaolevien protokollien kanssa, on siihen jouduttu tekemään tarpeettomia rajoituksia: Arkkitehtuuri edellyttää jatkuvaa kykyä tavoittaa kotiverkko, eikä se mahdollista useiden verkkoliityntöjen samanaikaista tehokasta hyödyntämistä. Lisäksi protokolla on tarpeettoman monimutkainen. Tässä diplomityössä esitellään vaihtoehto Mobile IP:lle IPv6-verkoissa. Järjestelmä perustuu päästä-päähän arkkitehtuuriin, eikä edellytä verkkoon sijoitettua infrastruktuuria. Lisäksi se mahdollistaa yhteyksien siirtämisen eri verkkoliityntöjen välillä. Työssä esitellään myös muita olemassa olevia mobiliteettiehdotuksia sekä uuden arkkitehtuurin vaikutuksia olemassa oleviin protokolliin ja sovelluksiin.
Description
Supervisor
Nikander, Pekka
Keywords
mobility, liikkuvuus, end-to-end, IPv6, IPv6, infrastruktuurittomuus, infrastructureless, moniliityntäisyys, multihomed
Other note
Citation