Risteilytoiminnan monipuolistaminen alusratkaisua kehittämällä, teknistaloudellinen tutkimus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Laivanrakennustekniikka
Mcode
Kul-62
Degree programme
Language
fi
Pages
94 s. + liitt. 15
Series
Description
Supervisor
Varsta, Petri
Keywords
Other note
Citation