Energiadispersiivisen K-viiva-röntgenfluoresenssianalyysin soveltuvuus jatkuvatoimiseen kultapitoisuuden määritykseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-06-17
Department
Major/Subject
Translational Engineering
Mcode
ELEC3023
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
fi
Pages
63 + 11
Series
Description
Supervisor
Ikonen, Erkki
Thesis advisor
Pelli, Antti
Keywords
XRF-analyysi, kulta, vaahdotus, liete, Geant4, simulaatio
Other note
Citation