Improvement of Transparency in Crane Supply Chain

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
en
Pages
94
Series
Abstract
Teollisuudessa vallitseva trendi on globaaliin liiketoimintaan siirtyminen, mikä tuo mukanaan myös maailmanlaajuisen toimitusketjun. Edullisimpien markkinoiden käyttäminen hankintojen lähteenä johtaa usein pitkiin kuljetusaikoihin. Näin ollen eräs kustannustehokkaan toiminnan edellytyksistä on tulevan kysynnän hallinta. Tämän työn tarkoituksena on toimitusketjun läpinäkyvyyden parantaminen luomalla keinoja tulevan kysynnän ilmaisemiseksi ymmärrettävässä muodossa. Siten parannetaan läpinäkyvyyttä asiakasrajapinnan ja tehdasorganisaation välillä. Tilausten välittämistä tehtaalle tehostetaan toimittamalla etulinjaan viikoittainen raportti tilauksista jotka näkyvät tarjouskantatyökalussa, mutta eivät ole vielä rekisteröity tehtaan ERP-järjestelmään. Pyydetty aikaistettu tilauksen lähetys mahdollistaa komponenttien tilaukselle ostamisen kaukana sijaitsevilta toimittajilta. KCI Hoists Oy operoi erittäin lyhyellä tilauskannalla johtuen lyhyestä toimitusajasta. Näin ollen tuleva valmistuksen ja hankintojen kuorma täytyy ennustaa. Suunniteltu kysynnän ennustejärjestelmä käyttää asiakasrajapinnasta automaattisesti kerättyä tarjoustietoa analysoiden tulevan kysynnän. Tuloksena on neljän kuukauden ennuste valmistuksen ja hankintojen komponenttitason kuormalle. Ennustetta käytetään strategiseen kapasiteetin hallintaan ja operatiiviseen komponenttien hankintaan. Jotta aikaansaadaan läpinäkyvyys läpi koko toimitusketjun, ennusteinformaatio täytyy välittää toimittajaverkkoon. Tämä vähentää bullwhip ilmiötä ja mahdollistaa koko toimitusketjun tehokkaan yhteistoiminnan.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Kiviniitty, Ari
Keywords
transparency, läpinäkyvyys, supply chain management, toimitusketjun hallinta, demand forecasting, kysynnän ennustaminen
Other note
Citation