Autoregressiivisen mallin soveltaminen merivälkesignaalin analyysissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
2000
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
fi
Pages
168
Series
Description
Supervisor
Alku, Paavo
Keywords
autoregressiivinen malli, merivälke, digitaalinen signaalinkäsittely, luokittelu, residuaali, algoritmi, tutka
Other note
Citation