Magnetic forces as a source of the noise in squirrel cage induction motor

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSuontausta, Antti
dc.contributor.authorKoponen, Jari
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorJokinen, Tapani
dc.date.accessioned2020-12-03T22:12:35Z
dc.date.available2020-12-03T22:12:35Z
dc.date.issued1998
dc.description.abstractOikosulkukoneen ääni voidaan jakaa äänen syntytavan mukaan kolmeen osaan: aerodynaamiseen, mekaaniseen ja magneettiseen. Tässä työssä käsitellään oikosulkukoneen magneettista ääntä. Magneettinen ääni syntyy, kun ilmavälissä vaikuttavan magneettivuontiheyden aiheuttaman radiaalivoiman taajuus ja muoto ovat lähellä koneen rakenteen ominaistaajuuksia. Näin amplitudiltaan pienikin voima voi aiheuttaa haitallista melua. Tilanne voidaan välttää, jos tutkitaan etukäteen, ettei magneettisten voimien taajuudet ole samoja kuin rakenteen ominaistaajuudet. Työssä esitetään radiaalivoimien syntyminen kirjallisuustutkimuksen perusteella ja käydään läpi oikosulkukoneiden melun mittaamisen menetelmiä. Oikosulkukoneen ilmavälin painespektri määritetään elementtimenetelmällä. Tämän perusteella saatiin laskettua radiaalivoiman taajuudet, jotka voivat toimia magneettisen melun herätteinä. Laskettuja herätteitä verrattiin mitattuun ja meluun ja todettiin, että lähes kaikille mitatuille melupiikeille löytyi laskettu heräte. Tutkittiin joukkoa oikosulkukoneita, joiden suoritusarvot vaihtelivat. Näille suoritettujen melumittausten perusteella tehtiin tilastollinen analyysi. Analyysin perusteella esitetään yhtälö, jonka perusteella annetut kriteerit täyttävän oikosulkukoneen äänipainetaso voidaan arvioida suunnittelutietojen perusteella.fi
dc.format.extent87
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/85795
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120444633
dc.language.isofien
dc.programme.majorSähkömekaniikkafi
dc.programme.mcodeS-17fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordoikosulkukonefi
dc.subject.keywordmagneettiset voimatfi
dc.subject.keywordradiaalivoimatfi
dc.subject.keywordmelufi
dc.subject.keywordmelun mittaaminenfi
dc.subject.keywordtilastollinen analyysifi
dc.subject.keywordelementtimenetelmäfi
dc.subject.keywordFEMfi
dc.titleMagnetic forces as a source of the noise in squirrel cage induction motoren
dc.titleMagneettiset voimat oikosulkukoneen melun lähteenäfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_36573
local.aalto.idinssi13037
local.aalto.openaccessno
Files