Keiton sisäisen kappahajonnan ja kuituraaka-aineen merkitys keitetyn sulfaattihavumassan kykyyn kestää happidelignifiointia

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2000
Major/Subject
Selluloosatekniikka
Mcode
Puu-23
Degree programme
Language
fi
Pages
109 s. + liitt. 66
Series
Description
Supervisor
Tikka, Panu
Thesis advisor
Törönen, Marjo
Keywords
fiber raw material, kuituraaka-aine, eaven, homogeenien massa, uneaven cook, epähomogeeninen massa, oxygen delignification, happidelignifiointi, homogenous, kappahajonta, inhomogenous pulp, kappavariation
Other note
Citation